Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o informácie

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej Okresnému úradu Bratislava musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

 

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

  • emailom: TA.13G4@S2.FO3G@,
  • faxom: +421961046009,
  • poštou: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
  • osobne: počas úradných hodín klientskeho centra BA, na podateľni Okresného úradu BA,
  • telefonicky: na hociktorom zverejnenom tel. čísle na stránke Okresného úradu Bratislava.