Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Slobodný prístup k informáciám  |  Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík  |  Oddelenie priestupkov

Udeľovanie a strata štátneho občianstva

Matričný úsek


Neinvestičné fondy


Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby


Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov


Verejné zbierky


Záujmové združenia právnických osôb


Združenia obcí


Vydávanie osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení