Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Správne konania

Správne konania  |  Oznámenia pre verejnosť

Zverejnenie informácií v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:

OU-ZM-OSZP-2024/000996-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Žikava (PDF, 200 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000794-002 - žiadosť o vydanie súhlasu k organizovaniu spoločenského podujatia - Obec Zlatno, náučný partizánsky chodník (PDF, 148 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000505-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Dávid (PDF, 154 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000458-002  - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Snitka (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000411-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Kobes (PDF, 152 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000375-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny JV Pro s.r.o. (PDF, 154 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000324-002 -  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Néma Zlaté Moravce (PDF, 152 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000261-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny GRADE SERVIS s.r.o. (PDF, 156 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000185-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Jánošov (PDF, 153 kB)

OU-ZM-OSZP-2024/000153-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Havran (PDF, 152 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001539-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Paluška (PDF, 153 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001501-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Just (PDF, 153 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001485-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Smieška (PDF, 153 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001489-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Waste recycling (PDF, 155 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001441-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Štefkovič (PDF, 152 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/00434-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Rosina (PDF, 154 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001413-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Machulince (PDF, 156 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001403-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Čaradice (PDF, 154 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001353-002 - Kostolániová - žiadosť o zmenu súhlasu na výrub dreviny - (ZMENA SÚHLASU) (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001316-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Mlyňany - zverejnenie (PDF, 168 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001274-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 153 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001245-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 153 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001219-002 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001167-002 - Kostolainova - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 150 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001135-002 - Kršiak - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 154 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001062-002 - Pilčík - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/001057-002 - Šutor - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 150 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/000732-002 - Obec Zlatno - náučný partizánsky chodník (PDF, 148 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/000757-002 - Kobes - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 155 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/000484-002 - Matta - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/000342-002 - Čief - žiadosť o zmenu súhlasu na výrub dreviny - zverejnenie - (ZMENA SÚHLASU) (PDF, 150 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/000343-002 - Lesy SR - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 150 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/000288-002 - Benc - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/000282-002 - NEVERNET - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 153 kB)

OU-ZM-OSZP-2023/000279-002 - Šiška - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2022/001534-002 - Urbár - Kotra - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2022/001452-002 - Škvarek - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 151 kB)

OU-ZM-OSZP-2022/001053-002 - Racitiová - Čierne Kľačany (PDF, 150 kB)

OU-ZM-OSZP-2022/001305-004 - IS-LOM Maglovec - žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu (PDF, 195 kB)

OU-ZM-OSZP-2022/001305-006 - IS-LOM MAGLOVEC - Upovedomenie o začatí správneho konania – verejná vyhláška

(PDF, 217 kB)