Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

 

Opatrenie RÚVZ Považská Bystrica na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v okrese Púchov, účinné od 21.9.2020

Ďalšie informácie a opatrenia RÚVZ Považská Bystrica nájdete na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

! ! !   P O Z O R   Z M E N A   ! ! !

Od stredy 20. mája 2020 kontaktné pracoviská MV SR prechádzajú do štandardného režimu vybavovania klientov. V pondelok, utorok a štvrtok budú verejnosti k dispozícii od 8.00 do 15.00 hodiny, v stredu od 8.00 do 17.00 hodiny a v piatok od 8.00 do 14.00 hodiny.

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 14:00

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostné opatrenia:

  • klienti môžu vstupovať do klientskeho centra a podateľne okresného úradu len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúškom, šálom, šatkou, a podobne),
  • klienti pri vstupe do budovy sú povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom,
  • je potrebné sa riadiť pokynmi supervízora klientskeho centra.

Celá tlačová správa

DÔLEŽITÉ OZNAMY ODBOROV :

Odbor krízového riadenia


 Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia


Katastrálny odbor

Zverejnené informácie odboru: