Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Usmernenie k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla branná povinnosti, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania  |  Koordinačné stredisko IZS

Aktuálna úloha, ktorú v mesiaci január  plnia obce a mestá v oblasti oslobodzovania – zákon č. 570/2005 Z.z.  je zasielanie počtu oslobodených
podľa vzorovej tabuľky. Postup  pri vykonávaní oslobodzovania je uverejnený na internetovej stránke úradu -  Metodický pokyn MO SR č. 2/2015,
platný  od 10.4.2015 . Oslobodzujú sa zamestnanci obce a mesta, ktorí sú zaradení na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a
obrany SR a spĺňajú podmienky brannej povinnosti ( § 5,6,7 zákona o brannej povinnosti). Tabuľku k schváleniu počtov  na oslobodenie
predkladajte na  OÚ Nitra, odbor  KR -oddelenie COaKP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra   2 x originál : 1x obec, 1x OÚ Nitra do 15.01.
kalendárneho roku . Menný zoznam 2 x originál : 1x obec, 1x  OÚ Nitra  odbor KR - oddelenie obrany štátu   do  31.januára kalendárneho roku.
Do menného zoznamu sa uvádzajú  zamestnanci  v abecednom poradí podľa priezviska  a mena ( vek 19-55 ).

Prílohy:  Metodický pokyn MO SR č. 2/2015 + prílohy 

Metodický pokyn MO SR č. 2/2015 (PDF, 195 kB)