Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 
Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Košický kraj / Košice / Krízové riadenie / Výtvarnásúťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany / 2017

„V. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa koná ako celoslovenská súťaž každoročne pod záštitou sekcie.

Účelom súťaže je vyvíjať aktivity v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie na úseku civilnej ochrany a implementácie a fungovania čísla tiesňového volania 112 a odporúčaniami Európskej asociácie tiesňových volaní (EENA), ktoré sú zamerané na deti a mládež pri akceptovaní čísla tiesňového volania 112 ako nástroja perspektívnej pripravenosti budúcich používateľov. Poslaním  súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských škôl, žiakov základných a špeciálnych škôl. 

Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou detí materských škôl, žiakov základných a špeciálnych škôl. Je založená na systematickej práci s deťmi a mládežou, podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti detí a žiakov, umeleckú tvorivosť, v ktorej si deti a žiaci zároveň rozširujú a precvičujú teoretické vedomosti získané od svojich pedagógov, rodičov a okolia.

Súťaž je dvojkolová – okresné kolá organizujú okresné úrady  - orgány miestnej štátnej správy a národné kolo, do ktorého postúpia všetky víťazné práce, organizuje sekcia krízového riadenia MV SR. Bližšie o súťaži sa dočítate v organizačnom poriadku na web stránke MŠVVaŠ SR pod odkazom https://www.minedu.sk/data/att/12345.pdf

Na vyhodnotení košického V. okresného kola sa zúčastnili malí autori výtvarných prác v sprievode svojich pedagógov a rodičov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie detí sa konalo dňa 1. decembra 2017 z príležitosti Národného dňa tiesňového volania 112na Okresnom úrade v Košiciach priamo na Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému. 

[Víťazné práce]