Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

VERIFIKAČNÁ KOMISIA

VERIFIKAČNÁ KOMISIA

Verifikačná komisia vykoná verifikáciu škôd a nákladov na záchranné práce spôsobené účinkami mimoriadnych udalostí a povodňové záchranné práce na základe predložených dokladov obcí  územného obvodu (mesta Košice) a škôd na majetku štátu (OÚ).

P. č.   Funkcia v komisii   Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
  1.  predseda  Ing. Dávid MRUKVIA  vedúci odboru krízového riadenia,
 OÚ Košice, Komenského 52, 041 26  Košice 
  2.  člen  PhDr. Henrieta MICHALČOVÁ   vedúca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  3.  člen  Ing. Stella GAČOVÁ  hlavný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
  4.  člen  Ing. Ivan UHLIARIK  hlavný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
  5.  člen  Ing. Mária BODNÁROVÁ  odborný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
  6.  člen  Ing. Mariana CVERŇÁKOVÁ  Centrum podpory Košice,
 oddelenie rozpočtu, Kuzmányho 8, 040 01  Košice

Posledná úprava: 10. 1. 2020, 08:58, Ing. Mária BODNÁROVÁ