Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2023, sobota
 
Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Košický kraj / Košice / Krízové riadenie / Výtvarnásúťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany / 2019

VII. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila

VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“.

Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia žiakov základných a špeciálnych škôl.

Súťaž má postupový charakter – na okresnej úrovni s vyhodnotením 2. decembra 2019 pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 a na celoštátnej úrovni v národnom kole, ktorého organizátorom bude sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Okresný úrad Košice zaslal dňa 16. septembra 2019 základným a špeciálnym školám v územnom obvode Košice „Propozície okresného kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, Propozície k nahliadnutiu sú dostupné v dokumentoch na stiahnutie.

Vyhodnotenie košického okresného kola

Do súťaže školy doručili celkom 185 výtvarných prác. Mimoriadne silné zastúpenie mali práce detí z I. stupňa základných škôl. Dňa 21. novembra 2019 na Okresnom úrade Košice hodnotiaca komisia stanovená v propozíciách vybrala podľa stanovených kritérií výtvarné práce, ktoré sa v tomto ročníku vo svojich kategóriách umiestnili na 1. až 3. mieste. Komisia mala zložitú úlohu, pretože deti zvládli zadanú tému veľmi dobre. Slávnostné ocenenie malých výtvarníkov sa udeje na pôde Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému Okresného úradu Košice dňa 2. decembra 2019.
Ďakujeme za krásne spracované výtvarné dielka všetkým deťom a školám, ktoré sa zapojili do tohoročnej súťaže.
Výsledková listina je dostupná v dokumentoch na stiahnutie.