Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Vojnové hroby

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality

 

Obce sú oprávnené požiadať obvodný úrad v sídle kraja do 30. apríla kalendárneho roka o príspevok na nasledujúci rozpočtový rok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby a na plnenie úloh v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.
Na zabezpečenie starostlivosti o vojnový hrob sa poskytne obci príspevok na kalendárny rok na každý hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.
Žiadosť o poskytnutie príspevku musí mať písomnú formu a musí obsahovať účel, na ktorý sa príspevok žiada, číslo bankového účtu obce a adresu obecného úradu. Ak ide o príspevok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov aj počet vojnových hrobov, na ktoré sa príspevok žiada.
Úplné znenie zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch je zverejnené v prílohe - dokumenty na stiahnutie.
Informácie o počte a stave vojnových hrobov sú uvedené v Ústrednej evidencií vojnových hrobov, prístupné na stránke http://www.vs.sk/uevh/ .

Viac informácií nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.