Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Prevencia kriminality

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2013 projekty v rámci Výzvy rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2013.

Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj

Zoznam schválených projektov nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.