Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – MV SR na verziu 6.0

Bratislava, 07. 07. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len "SO"), oznamuje žiadateľom, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 6.0, účinnú od 06.07.2020. (ZIP, 4 MB)

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]