Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Usmernenie č. 4 k 2. výzve na predkladanie ŽoNFP

Bratislava, 15. 01. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.01.2019 Usmernenie č. 4 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Cieľom tohto Usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]