Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Usmernenie č. 5 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni (ďalej len „Usmernenie č. 5“).

Bratislava, 25. 06. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 26.6.2020 Usmernenie č. 5 (PDF, 199 kB) k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 26.6.2020

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]