Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Aktualizácia príručiek pre prijímateľa v rámci OP KŽP

08. 02. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo aktulizáciu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 4.0.