Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Ďalšie obce Košického kraja sú lepšie vybavené proti povodniam

02. 03. 2016

Užitočné vybavenie, ľahká manipulácia a priama dostupnosť v obciach. To sú výhody nových protipovodňových prívesných vozíkov, ktoré si v stredu prevzali  zástupcovia ohrozených samospráv z Košického kraja. Vo vozíkoch si dobrovoľní hasiči nájdu špeciálnu protipovodňovú techniku, ktorá im pomôže v boji proti ničivým prírodným živlom, ktoré každoročne spôsobujú miliónové škody a ohrozujú ľudské životy.

Špeciálna technika pre dobrovoľných hasičov

Východ Slovenska každoročne bojuje so záplavami. Ministerstvo vnútra s podporou Európskej únie preto reaguje a ponúka pomocnú ruku pre najohrozenejšie regióny a vybavuje ich špeciálnou protipovodňovou technikou umiestnenou v prívesnom vozíku. Protipovodňovú techniku si v stredu 2. marca v Košiciach prevzali zástupcovia 26 obcí z okresov Košice, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Trebišov. „Každoročne si povodne na Slovensku vyžiadajú obrovské materiálne škody, nehovoriac o nenávratných škodách na zdraví a životoch obyvateľov. Verím, že táto nová a moderná technika bude pre ďalších 26 obcí a miest prínosom a pomôže im účinne zvládnuť krízové situácie,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Marián Saloň.

V prípravách na veľkú vodu nám pomohla Európska únia

Špeciálna protipovodňová technika je súčasťou projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie. Projekt schválila Európska komisia v marci 2015 spolu so zoznamom obcí, ktoré takúto pomoc dostanú. Vybrané boli na základe miery povodňového rizika ako aj podrobnej analýzy databázy zásahov hasičov a záchranárov. Hodnota jedného vozíka je zhruba 14 500 eur, pričom samotný projekt prináša na miestnej, regionálnej a národnej úrovni špeciálne vybavenie na boj proti povodniam v celkovej hodnote 159 miliónov eur. Podpora hasičských a záchranných tímov je významná už len z pohľadu škôd spôsobených povodňami. Len za prvých šesť mesiacov roku 2015 sa toto číslo vyšplhalo na viac ako 3 milióny eur, pričom až tretinu uvedenej sumy predstavujú škody na majetku obcí. Za desať rokov v období 2004-2013 dosiahli škody spôsobené povodňami na Slovensku hodnotu 707 miliónov eur.