Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Informačné dni v Košiciach a Prešove k vyhláseným výzvam

19. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Prešov informačné dni k vyhláseným výzvam pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Ide o výzvy, ktoré sú zamerané na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier.

Kedy: 

utorok 26. septembra 2017 od 14:00 do 17:00 vo veľkej zasadačke v budove Verejnej Knižnice Jána Bociata v Košiciach, Hviezdoslavova 5, 040 01  Košice a

streda 27. septembra 2017 od 10:00 do 14:00 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, malá zasadačka, 2. Poschodie, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov. 

infodni