Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Nová výzva v oblasti zvýšenia úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

13. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 13.9.2017 výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Kód výzvy OPKZP-PO3-SC311-2017-27