Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Nová výzva v oblasti zvýšenia úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

13. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 13.9.2017 výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Kód výzvy OPKZP-PO3-SC311-2017-27