Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Nový termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola – odpady

Bratislava, 29. 03. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o novom termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola pre vyhlásenú výzvu zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola je 4. júna 2018.