Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutí žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 cestná infraštruktúra

Bratislava, 17. 01. 2020

Z dôvodu súbežného výkonu administratívneho overenia žiadostí o NFP predložených v rámci rôznych zameraní výziev prioritnej osi 6 predlžuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje lehotu na vydanie rozhodnutí žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 ("cestná infraštruktúra") do 30. júna 2020.