Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na prístup k pitnej vode

Bratislava, 29. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 1. decembra 2020.