Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Oznam o termíne uzavretia ďalšieho - tretieho hodnotiaceho kola

Bratislava, 10. 07. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 30. septembra 2020.