Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Bratislava, 22. 09. 2020

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.