Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Oznam o zmene výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Bratislava, 18. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.