Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Oznam o zmene výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s MRK OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Bratislava, 18. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.