Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Oznam o zverejnení vyzvania na národný projekt Zdravé komunity 2B

Bratislava, 19. 11. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. novembra 2019 vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2B s kódom OPLNZ-PO5-2019-4. Hlavným zameraním národného projektu je zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách.