Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Oznámenie o vyhlásení výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

Bratislava, 19. 12. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 19. decembra 2019 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom: OPLZ-PO6-SC612-2019-2.