Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Oznámenie o vyhlásení výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

Bratislava, 19. 11. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 19. novembra 2018 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2018-2.