Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Rada Európy predstavila manuál na boj proti rasizmu voči Rómom

02. 06. 2015

Prvý antidiskriminačný manuál s názvom Mirrors bol predstavený širokej verejnosti v Štrasburgu 21. apríla 2015. Ambíciou dokumentu je pomôcť eliminovať protirómske nálady prostredníctvom vzdelávania v oblasti ľudských práv. Manuál je adresovaný najmä mladým ľuďom venujúcim sa vzdelávaniu a výchove, ktorým má slúžiť ako edukačná pomôcka v téme boja proti rasizmu a diskriminácii voči Rómom.

Príručka z dielne Rady Európy ponúka pedagógom, školiteľom a mládežníckym organizáciám sériu špeciálnych vzdelávacích aktivít určených pre rómske, nerómske a zmiešané skupiny. Práve vzdelávaním sa má podporiť odbúravanie predsudkov, začleňovanie Rómov, posilnenie identity rómskej mládeže a jej účasť vo všetkých sférach spoločnosti.

Manuál bol spracovaný v rámci Akčného plánu Rady pre európsku rómsku mládež. Autorkou príručky je Ellie Keenová.

Manuál Mirros si môžete stiahnuť tu: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/2015_MIRRORS_combat_antigypsyism_thru_HRE.pdf

Zdroj: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/News/2015_Launch_Mirrors_combat_antigipsism_en.pdf