Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Usmernenia pre žiadateľov o NFP v rámci OP ĽZ

21. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo Usmernenie č. 4 k Ex-ante posudzovaniu podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a k zaevidovaniu verejných obstarávaní do ITMS (PDF, 241 kB). Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti dokument (PDF, 186 kB), v ktorom sú zverejnené informácie s odkazmi na dôležité dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania.