Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Usmernenie č. 1 k 27. výzve v rámci OP KŽP

Bratislava, 17. 05. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 17.5.2018 Usmernenie č. 1 k 27. výzve zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.