Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Usmernenie SO - ohľadom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

22. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľujeme informovať prijímateľov, resp. žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na usmernenie ako nastaviť podmienky a inštruovať prijímateľov ohľadom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v nadväznosti na zaslanie výnimky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcie Centrálny koordinačný orgán zo Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 €, verzia 3.

Bližšie informácie TU (PDF, 462 kB)