Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Uzavretie výziev na materské škôlky

23. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zamerané na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK budú uzavreté z dôvodu nedostatočného záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP. Dátum uzávierky výzvy je 03.11.2017. Do tohto termínu môžu oprávnení žiadatelia predkladať žiadosti o NFP v zmysle podmienok výzvy.