Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Vyhlásená 31. výzva na predkladanie ŽoNFP

31. 10. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 31.10.2017 výzvu zameranú na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

Kód výzvy OPKZP-PO3-SC313-2017-31