Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Vyhlásená výzva na odborných hodnotiteľov (OP ĽZ)

27. 09. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Dátum uzavretia výzvy je 11. október 2016. Viac informácií nájdete v tomto odkaze.