Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK

Bratislava, 18. 08. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom OPLZ-PO5-2020-4.

Vyhlásená 18. augusta 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 17. decembra 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 4. februára 2021

Zmena výzvy č. 1 (PDF, 595 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č.1 (PDF, 1 MB)

Prílohy k výzve:

 

Archív:

Oznam o posune termínu uzavtretia 1. a 2. hodnotiaceho kola (PDF, 379 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)