Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2019, piatok
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Bratislava , 09. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1.

Vyhlásená - 9. októbra 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 06.11.2018

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 40 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 38 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 60 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 06.03.2019

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 14.06.2019

Oznam o zmene uzavretia 2. hodnotiaceho kola (PDF, 250 kB)

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy (PDF, 254 kB)- 28. júna 2019

Zmena výzvy č. 1 (PDF, 462 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 726 kB)

Prílohy k výzve:

Archív:

 Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 786 kB)

Prehľad čerpania k 31.12.2018

 Prehľad čerpania

Graf k stiahnutiu (JPG, 40 kB)