Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Zmena výzvy na odpady

22. 02. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 22.2.2018. Zmena č. 2 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky – OPLZ-PO6-SC611-2017-1.