Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Zmena výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier

Bratislava, 30. 09. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier z dôvodu navýšenia indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.