Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Monitorovací výbor OP EVS, 2. zasadnutie

druhé zasadnutie monitorovacieho výboru OP EVS
druhé zasadnutie monitorovacieho výboru OP EVS
na snímke zľava: Rut Erdélyiová, Michael Morass
na snímke: Adrián Jenčo (vľavo) a Jozef Vančo
neformálna diskusia počas prestávky
rokovanie vedie Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR
úvodné slovo Michaela Morassa
zástupcovia Európskej komisie na rokovaní