Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

prevencie-besedy-seniori

Beseda v Komunitnom centre Rómskeho inštitútu v Prešove
Beseda v košickom Klube seniorov na Laboreckej ulici
Diskusia so seniormi v kultúrnom dome Horné Srnie v okrese Trenčín
Informácie o nových formách pomoci získali aj v Dennom centre Bytčica v Žiline.
Návšteva v Agentúre sociálnych služieb KOMUCE na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici
Predstavenie projektu seniorom v Ružinove v Bratislave
Stretnutie na Okresnom úrade Prešov
Stretnutie so seniormi na Okresnom úrade Prešove
Zoznámenie sa s novými formami pomoci v neziskovej organizácii SVETLO Krupina