Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Operačný program Informatizácia spoločnosti


:


MV SR sprístupnilo prvé služby elektronického archívu – základnou podmienkou pre používanie je vytvorenie osobného prostredia
10. 06. 2016

Elektronický archív buduje MV SR ako komunikačné centrum  pre fyzické osoby a právnické osoby týkajúce sa všetkých agend podľa zákona o archívoch a registratúrach. Umožní elektronický prístup k  historickým archívnym dokumentom v ich digitálnej podobe a zároveň ponúkne...

Ministerstvo vnútra ukončilo národný projekt Informačný systém Registra adries
16. 03. 2016

Register adries, ktorý ministerstvo vnútra zároveň spravuje, je informačný systém o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov na celom území Slovenska. V registri adries teda nenájdeme informácie o majiteľoch budov či pobytoch osôb, hoci pre účely komunikácie štátnych...

Ministerstvo vnútra ukončilo prípravu Registra fyzických osôb
15. 03. 2016

 Informačný systém Registra fyzických osôb /IS RFO/, ako základný register verejnej správy a zdroj aktuálnych údajov o občanoch a obyvateľoch Slovenskej republiky s pobytom na území i mimo územia SR, využívajú orgány verejnej správy od januára 2014. Údajovou základňou...

MV SR ukončilo projekt „Elektronické služby centrálnej ohlasovne“
07. 12. 2015

 Elektronickými službami hlásenia pobytu spustilo ministerstvo vnútra 1. januára 2014 elektronickú komunikáciu s úradmi. Držitelia občianskych preukazov s čipom mohli začať využívať elektronické služby z agendy hlásenia na trvalý a prechodný pobyt. Ponuka sa v júli 2015 rozšírila o...

Elektronický archív MV SR výrazne ovplyvní digitalizáciu dokumentov na Slovensku
27. 11. 2015

Vo štvrtok 26. novembra 2015 ministerstvo vnútra v Bratislave zorganizovalo záverečnú konferenciu k projektu Elektronický archív  MV SR budovanému v rámci OPIS,  ktorý je v záverečnej ukončovacej fáze. Elektronický archív bude dlhodobým úložiskom elektronických...

Záujem o elektronické občianske preukazy s čipom stúpa, ich držitelia využívajú najmä e-služby národnej evidencie vozidiel
13. 11. 2015

Aby mohol občan či podnikateľ využívať e-služby, musí byť držiteľom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu, mať k dispozícii čítačku čipových kariet a prístup na internet. Podľa druhu služby je potrebné mať aj zaručený elektronický podpis.  Tento doklad, ktorý MV SR vydáva od decembra...

Elektronické služby MV SR s novým bezpečnostným certifikátom
06. 11. 2015

Ministerstvo vnútra od 6. novembra 2015 mení bezpečnostný certifikát na portáli Elektronické služby MV SR. Pôvodný certifikát sa nahrádza novým s vyšším stupňom bezpečnosti, vydaným inou certifikačnou autoritou. V prípade problémov je potrebné nový certifikát akceptovať. Ak máte k tejto téme otázky...

Služby elektronickej matriky sú už dostupné
01. 10. 2015

Potvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi je od 1. októbra 2015 možné vykonávať elektronicky. Umožnila to novela zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá zavádza do našej legislatívy...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »