Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

1. rokovanie BRK Košice [14.02.2023]

Dňa 14. februára 2023 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 1. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice (ďalej len „BRK Košice“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Mgr. Martin Seman predseda BRK Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 1. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRK Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v Košickom kraji a zhodnotili obdobie december 2022 až február 2023. Informovali prítomných o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v Košickom kraji vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3.poradí členovia BRK Košice prerokovali a schválili „Správu o bezpečnosti kraja za rok 2022“ potom, ako ju v stručnosti odprezentovala Mgr. Anna Kmecová vedúca odboru krízového riadenia Okresného úradu Košice.

Záverom rokovania predseda BRK Košice Mgr. Martin Seman poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Katarína Mikitová

V Košiciach, dňa 14. februára 2023