Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

2. rokovanie BRK Košice [02.06.2023]

Dňa 2. júna 2023 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 2. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice (ďalej len „BRK Košice“). 

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Mgr. Martin Seman predseda BRK Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 2. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRK Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v Košickom kraji a zhodnotili obdobie marec 2023 až máj 2023. Informovali prítomných o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v Košickom kraji  vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3 poradí bola schválená a prerokovaná "Správa o pripravenosti Okresného úradu Gelnica" na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

Záverom rokovania predseda BRK Košice Mgr. Martin Seman poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Katarína Mikitová
V Košiciach, dňa 02. júna 2023