Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

26. ročník Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany - okresné kolo v šk. roku 2023/2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v gescii sekcie krízového riadenia vyhlásilo pre školský rok 2023/2024 už v poradí 26. ročník SÚŤAŽE MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY. Súťaž organizujú odbory krízového riadenia okresných úradov v rámci celej Slovenskej republiky. Súťaž sa realizuje v troch úrovniach: okresné kolo – krajské kolo – majstrovstvá SR. Z okresného kola na krajské kolo postupujú družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. až 3. mieste. Z krajského kola postupuje na majstrovstvá SR iba družstvo, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste.  

Košické okresné kolo Súťaže mladých záchranárov CO

Okresné kolo v Košiciach organizoval Okresný úrad Košice v úzkej spolupráci s CVČ Orgovánová 5, Košice a mestom Košice v areáli a blízkom okolí elokovaného pracoviska na Popradskej 86 v Košiciach dňa 20. mája 2024.

Do súťaže sa prihlásilo 13 družstiev z 8 základných škôl. Počas celého priebehu súťaže bolo počasie slnečné a trať bola dobre pripravená vďaka Správe mestskej zelene v Košiciach a Mestskej časti Košice – Západ a samozrejme vďaka traťovému komisárovi Mgr. Jaroslavovi Rosenbergerovi, ktorý aj tento rok okrem vyznačenia trate pôsobil taktiež vo funkcii rozhodcu na stanovišti Pohyb a pobyt v prírode. Do súťaže bolo po organizačnej, personálnej a materiálnej stránke zapojených viacero subjektov vrátane CP Košice. Súťaž prebehla regulárne bez podaných protestov, avšak zo zdravotných dôvodov bolo jedno z družstiev nútené odstúpiť zo súťaže. Na súťaži sa podieľali vo funkciách rozhodcov zamestnanci odborov krízového riadenia a odboru obrany štátu z okresných úradov OÚ Košice, OÚ Rožňava a OÚ Spišská Nová Ves; CVČ, EP Popradská 86, Košice; SOŠ technická, Košice; SČK Košice - mesto;  poriadkové zabezpečenia mala pod dozorom hliadka Mestskej polície Košice zo Stanice Západ, zdravotnú službu zabezpečovala Záchranná služba Košice a činnosť technickej čaty zabezpečovali žiaci ZŠ Trebišovská 10 Košice. Popri súťaži bol pre súťažiacich pripravený sprievodný program, ktorý pre nich odprezentovali Záchranná služba Košice, KR PZ Košice, SČK Územný spolok Košice-mesto a SOŠ technická Kukučínova Košice.

Po dlhej päťročnej pauze bol 26. ročník súťaže sprevádzaný mnohými očakávaniami súťažiacich družstiev ako aj organizátorov a rozhodcov. Napriek vysokej kvalite iba tri družstvá mohli postúpiť na krajské kolo. Zároveň však nikto neodchádzal smutný, o čo sa postarali účastnícke medaily a vecné ceny od sponzora KOSIT, a.s. a vecné ceny od sekcie krízového riadenia MV SR a odboru krízového riadenia OÚ Košice.

Na krajskom kole, ktoré sa bude konať na rovnakom mieste dňa 27. mája 2024, budú Košice reprezentovať družstvá, ktoré si vybojovali postup a umiestnili sa na 1. až 3. mieste, a to:

1.      Družstvo zo ZŠ Bernolákova 16, Košice
2.      Družstvo zo ZŠ Tomášikova 31, Košice
3.      Družstvo zo ZŠ Laca Novomeského 2, Košice

Ako sa hovorí: „Sláva víťazom, česť porazeným“, tak sa chceme za celý organizačný tím poďakovať všetkým súťažiacim za prezentované vedomosti a zručnosti. Všetkým prajeme úspešné ukončenie školského roka a veríme, že sa uvidíme znova o rok na 27. ročníku súťaže.