Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

3. rokovanie BRK Košice [31.10.2023]

Dňa 31. októbra 2023 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 3. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice (ďalej len "BRK Košice"). Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Mgr. Martin Seman, predseda BRK Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 3. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRK Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v Košickom kraji a zhodnotili obdobie jún 2023 až august 2023. Informovali prítomných o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v Košickom kraji  vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3. poradí bola schválená a prerokovaná "Správa o pripravenosti subjektu Východoslovenská distribučná, a. s. na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku" v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

V 4. poradí členovia BRK Košice  prerokovali a schválili „Plán práce Bezpečnostnej rady kraja Košice na rok 2024" a "Prehľad určenia účasti členov BRK Košice na rokovaniach bezpečnostných rád okresov v Košickom kraji na rok 2024".

Záverom rokovania predseda BRK Košice Mgr. Martin Seman  poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Katarína Mikitová
V Košiciach, dňa 31. októbra 2023