Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

3. rokovanie BRO Košice [07.09.2023]

Dňa 7. septembra 2023 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 3. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len "BRO Košice"). 

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Mgr. Martin Seman, predseda BRO Košice, podľa schváleného programu.

V prvom bode rokovania členovia BRO Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v zemnom obvode Košice za svoje úseky a samostatne zhodnotili obdobie jún až august 2023. Informovali prítomných podrobnejšie o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v územnom obvode Košice vyhodnotili ako stabilizovanú.

V druhom bode rokovania vykonala vedúca sekretariátu BRO PhDr. Henrieta Michalčová kontrolu plnenia úloh a znesení z predchádzajúcich rokovaní. Úlohy z úrovne vlády SR, BR SR a BRK Košice neboli uložené a úlohy vyplývajúce z uznesení BRO Košice boli v stanovenom rozsahu a termínoch splnené.

V treťom bode rokovania bola prerokovaná "Správa subjektu Slovenská pošta, a. s., Regionálne riaditeľstvo Košice o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.", ktorú odprezentovala riaditeľka Regionálneho riaditeľstva Košice Mgr. Mária Žeňuchová.

Vo štvrtom bode rokovania bola prerokovaná "Správa MČ Košice – Pereš o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.", ktorú odprezentoval starosta MČ RNDr. Peter Kavuľa. 

Na záver predseda BRO Košice Mgr. Martin Seman  poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Mgr. Iveta Misáková
V Košiciach, dňa 7. septembra 2023