Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

Akčný plán

DOKUMENTY K VÝZVE  

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 133 kB)

Hodnotiace kritéria (PDF, 222 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina v znení dodatku 1 (PDF, 1 MB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (RTF, 46 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok so spolufinancovaním (DOCX, 16 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc - podnikatelia (DOCX, 55 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc - poľnohospodári (DOCX, 60 kB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 691 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 246 kB)

Zoznam základných povinných príloh (DOCX, 17 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II (PDF, 938 kB)

 

VÝZVA Č. 6/OÚ-SV/2022

Výzva č. 6/OÚ-SV/2022 (PDF, 371 kB)

Zoznam aktivít k výzve č. 6/OÚ-SV/2022 (PDF, 191 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.6/OÚ-SV/2022 (PDF, 229 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.6/OÚ-SV/2022 aktualizovaný k 19. 10. 2021 (PDF, 240 kB)
VÝZVA Č. 5/OÚ-SV/2021

Výzva č.5/OÚ-SV/2021 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 405 kB)

Zoznam aktivít k výzve č. 5/OÚ-SV/2021 (PDF, 148 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.5/OU-SV/2021 (PDF, 237 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.5/OÚ-SV/2021 - aktualizácia k 20.7.2021 (PDF, 222 kB)


VÝZVA Č. 4/OÚ-SV/2021

Výzva č.4/OÚ-SV/2021 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 394 kB)

Zoznam aktivít k výzve č. 4/OÚ-SV/2021 (PDF, 147 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.4/OÚ-SV/2021-aktualizácia k 30.9.2020 (PDF, 1 MB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 4/OÚ-SV/2021 (PDF, 239 kB)

  

VÝZVA Č. 3/OÚ-SV/2020

Výzva č.3/OÚ-SV/2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 389 kB)

Aktivity 2020 k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 (PDF, 138 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 -aktualizácia k 10.11.2020 (PDF, 280 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 (XLSX, 32 kB)

 

VÝZVA Č. 2/OÚ-SV/2020

Výzva č.2/OÚ-SV/2020 – ZRUŠENÁ z dôvodu zmeny posudzovania predložených projektov v rámci vyhlásených výziev na okresných úradoch ÚPVII (PDF, 379 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 2/OÚ-SV/2020 – ZRUŠENÁ VÝZVA (PDF, 5 MB)

 

VÝZVA Č. 1/OÚ-SV/2019

Výzva č.1/OÚ-SV/2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 379 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1/OÚ-SV/2019 aktualizovaný k 30.9.2019 (PDF, 231 kB)

 

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Metodika prípravy návrhu ročných priorít AP NRO (PDF, 228 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina v znení dodatku č.1 (PDF, 1 MB)

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (PDF, 239 kB)

Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov (PDF, 216 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 291 kB)

Štatút Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 156 kB)

Štatút Výboru pre rozvoj okresu Snina v zmysle dodatku č.1 (PDF, 318 kB)

Príručka pre  používateľov k definícii MSP (PDF, 1 MB)

 

ZÁPISNICE

Zápisnica č.5 -2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 6.10.2021 (PDF, 177 kB)

Zápisnica č.4/2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 29.9.2021 (PDF, 292 kB)

 

Zápisnica č.2/2021 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 18.10.2021 (PDF, 375 kB)

Zápisnica č.1/2021 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 28.6.2021 (PDF, 414 kB)
Zápisnica č.3-2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 29.7.2021 (PDF, 246 kB)

Zápisnica č.2-2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 6.5.2021 (PDF, 251 kB)

Zápisnica č.1-2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 26.3.2021 (PDF, 328 kB)Zápisnica č.1-2020 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 20.8.2020 (PDF, 249 kB)Zápisnica č.5/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 28.9.2020 (PDF, 454 kB)

Zápisnica č.4/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 18.9.2020  (PDF, 434 kB)

Zápisnica č.3/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 7.8.2020 (PDF, 433 kB)

Zápisnica č.2/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 29.6.2020 (PDF, 300 kB)

Zápisnica č.1/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27.2.2020 (PDF, 392 kB)

 

Zápisnica č.6/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 30.12.2019 (PDF, 162 kB)

Zápisnica č.5/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 25.11.2019 (PDF, 238 kB)

Zápisnica č.4/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27.9.2019 (PDF, 351 kB)

Zápisnica č.3/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 10.9.2019 (PDF, 163 kB)

Zápisnica č.2/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa1.8.2019 (PDF, 163 kB)

Zápis č.1/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 21.9.2018 (PDF, 3 MB)

 

ARCHÍV

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - MIRRI SR - už neaktuálna (DOCX, 132 kB)

Schéma min. pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetí poľnohospodárskej prvovýroby platná do 30.6.2021 (PDF, 1 MB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku UPVSRII – už neaktuálna (RTF, 644 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov - už neaktuálny (PDF, 420 kB)

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadosti o poskytnutie RP (PDF, 4 MB)

Informácie k predkladaniu žiadostí o RP na rok 2019 pre okres Snina (PDF, 137 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina (pred prijatím dodatku) (PDF, 1 MB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina – výzva pre verejnosť (PDF, 209 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č.1 platná do 31.12.2020 (PDF, 800 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 195 kB)