Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2021, nedeľa
 

Akčný plán

DOKUMENTY K VÝZVE  

Žiadosť o poskytnutie RP - MIRRI SR (DOCX, 132 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina v znení dodatku 1 (PDF, 1 MB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (RTF, 46 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok so spolufinancovaním (DOCX, 16 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc - podnikatelia (DOCX, 49 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc - poľnohospodári (DOCX, 48 kB)

Schéma min. pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetí poľnohospodárskej prvovýroby (PDF, 1 MB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 691 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 246 kB)

Zoznam základných povinných príloh (DOCX, 17 kB)

 

VÝZVA Č.5/OÚ-SV/2021

Výzva č.5/OÚ-SV/2021 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 6 MB)

Zoznam aktivít k výzve č. 5/OÚ-SV/2021 (PDF, 1 MB)

 

VÝZVA Č.4/OÚ-SV/2021

Výzva č.4/OÚ-SV/2021 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 33 MB)

Zoznam aktivít k výzve č. 4/OÚ-SV/2021 (PDF, 5 MB)

Register doručených žiadostí k výzve č.4/OÚ-SV/2021-aktualizácia k 30.9.2020 (PDF, 1 MB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 4/OÚ-SV/2021 (PDF, 239 kB)

  

VÝZVA Č.3/OÚ-SV/2020

Výzva č.3/OÚ-SV/2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 1 MB)

Aktivity 2020 k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 (PDF, 177 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 -aktualizácia k 10.11.2020 (PDF, 280 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 (XLSX, 32 kB)

 

VÝZVA Č.2/OÚ-SV/2020

Výzva č.2/OÚ-SV/2020 – ZRUŠENÁ z dôvodu zmeny posudzovania predložených projektov v rámci vyhlásených výziev na okresných úradoch ÚPVII (PDF, 309 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 2/OÚ-SV/2020 – ZRUŠENÁ VÝZVA (PDF, 5 MB)

 

VÝZVA Č.1/OÚ-SV/2019

Výzva č.1/OÚ-SV/2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 123 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1/OÚ-SV/2019 aktualizovaný k 30.9.2019 (PDF, 231 kB)

 

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Akčný plán rozvoja okresu Snina v znení dodatku č.1 (PDF, 1 MB)

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (PDF, 239 kB)

Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov (PDF, 216 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 195 kB)

Štatút Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 156 kB)

Príručka pre  používateľov k definícii MSP (PDF, 1 MB)

 

ZÁPISNICE

Zápisnica č.1/2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 26.3.2021
(PDF, 2 MB)Zápisnica č.1/2020 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 19.8.2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.5/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 28.9.2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.4/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 18.9.2020  (PDF, 814 kB)

Zápisnica č.3/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 7.8.2020 (PDF, 5 MB)

Zápisnica č.2/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 29.6.2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.1/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27.2.2020 (PDF, 6 MB)

 

Zápisnica č.6/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 30.12.2019 (PDF, 903 kB)

Zápisnica č.5/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 25.11.2019 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.4/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27.9.2019 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.3/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 10.9.2019 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.2/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa1.8.2019 (PDF, 941 kB)

Zápis č.1/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 21.9.2018 (PDF, 3 MB)

 

ARCHÍV

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku UPVSRII – už neaktuálna (RTF, 644 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov - už neaktuálny (PDF, 420 kB)

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadosti o poskytnutie RP (PDF, 4 MB)

Informácie k predkladaniu žiadostí o RP na rok 2019 pre okres Snina (PDF, 137 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina (pred prijatím dodatku) (PDF, 1 MB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina – výzva pre verejnosť (PDF, 209 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č.1 platná do 31.12.2020 (PDF, 800 kB)

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)