Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Akčný plán

Akčný plán/Plán Rozvoja

Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja NRO okres Snina k 31.12.2022 (PDF, 895 kB)VÝZVA NA NOMINÁCIU KANDIDÁTA DO FUNKCIE ČLENA RIADIACEHO VÝBORU

Výzva na nomináciu kandidáta do funkcie člena riadiaceho výboru – zástupca mesta a obcí (PDF, 78 kB)

Výzva na nomináciu kandidáta do funkcie člena riadiaceho výboru – zástupcovia soc.-ek. partnerov (PDF, 80 kB)

Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina (PDF, 359 kB)

Zákon č.336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov – znenie platné od 1.11.2021 (PDF, 116 kB)

 

DOKUMENTY K VÝZVE  

Príručka pre žiadateľa o RP (PDF, 1 MB)

Vyhodnotenie prieskumu trhu (XLSX, 35 kB)

Kontrolný list – platný od 21.03.2023 (DOCX, 29 kB)

Kontrolný list – platný od 16.02.2023 (DOCX, 30 kB)

Hodnotiaci hárok – platný od 16.02.2023 (XLSX, 25 kB)

Návod na podanie cez UPVS (PPTX, 785 kB)

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetí poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov č.1 a 2 (PDF, 2 MB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku – platná od 16.02.2023 (DOCX, 139 kB)

Akčný plán /Plán rozvoja okresu Snina v znení dodatku 1 (PDF, 1 MB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (DOCX, 14 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok so spolufinancovaním   (DOCX, 14 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc 1407/2013 (DOCX, 49 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc 1408/2013 – Poľnohospodárska prvovýroba (DOCX, 47 kB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 691 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 235 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II – DM18/2021  v znení dodatku č.1 – platná od 25.7.2022 (PDF, 910 kB)

 VÝZVA Č. 8/OÚ-SV/2023

Výzva č. 8/ OÚ-SV/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 1 MB)

Príloha č. 1 k výzve: Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 138 kB)

Príloha č. 2 k výzve: Zoznam merateľných ukazovateľov projektu (DOCX, 28 kB)

Príloha č. 3 k výzve: Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie RP (DOCX, 30 kB)

Príloha č. 4 k výzve: Hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie RP (XLSX, 25 kB)

Príloha č. 5 k výzve: Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II  DM-18/2021 v znení dodatku č. 1 (PDF, 910 kB)

Príloha č. 6 k výzve : Schéma minimálnej pomoci 7/2019 - na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov č.1 a 2 (PDF, 2 MB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k výzve č. 8/OÚ SV/2023 (PDF, 249 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k výzve č. 8/OÚ SV/2023 aktualizovaný k 19.05.2023 (PDF, 127 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k výzve č. 8/OÚ SV/2023 aktualizovaný k 14.09.2023. (PDF, 125 kB)
VÝZVA Č. 7/OÚ-SV/2022

Výzva č.7/OÚ-SV/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 311 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.7/OÚ-SV/2022 (PDF, 215 kB)

Register doručených žiadostí  k výzve č. 7/OU-SV/2022 aktualizovaný k 22.9.2022 (PDF, 398 kB)VÝZVA Č. 6/OÚ-SV/2022

Výzva č. 6/OÚ-SV/2022 (PDF, 371 kB)

Zoznam aktivít k výzve č. 6/OÚ-SV/2022 (PDF, 191 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.6/OÚ-SV/2022 (PDF, 229 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.6/OÚ-SV/2022 aktualizovaný k 19. 10. 2021 (PDF, 240 kB)
VÝZVA Č. 5/OÚ-SV/2021

Výzva č.5/OÚ-SV/2021 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 405 kB)

Zoznam aktivít k výzve č. 5/OÚ-SV/2021 (PDF, 148 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.5/OU-SV/2021 (PDF, 237 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.5/OÚ-SV/2021 - aktualizácia k 20.7.2021 (PDF, 222 kB)


VÝZVA Č. 4/OÚ-SV/2021

Výzva č.4/OÚ-SV/2021 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 394 kB)

Zoznam aktivít k výzve č. 4/OÚ-SV/2021 (PDF, 147 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č.4/OÚ-SV/2021-aktualizácia k 30.9.2020 (PDF, 1 MB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 4/OÚ-SV/2021 (PDF, 239 kB)

  

VÝZVA Č. 3/OÚ-SV/2020

Výzva č.3/OÚ-SV/2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 389 kB)

Aktivity 2020 k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 (PDF, 138 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 -aktualizácia k 10.11.2020 (PDF, 280 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 3/OÚ-SV/2020 (XLSX, 32 kB)

 

VÝZVA Č. 2/OÚ-SV/2020

Výzva č.2/OÚ-SV/2020 – ZRUŠENÁ z dôvodu zmeny posudzovania predložených projektov v rámci vyhlásených výziev na okresných úradoch ÚPVII (PDF, 379 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 2/OÚ-SV/2020 – ZRUŠENÁ VÝZVA (PDF, 5 MB)

 

VÝZVA Č. 1/OÚ-SV/2019

Výzva č.1/OÚ-SV/2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 379 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1/OÚ-SV/2019 aktualizovaný k 30.9.2019 (PDF, 231 kB)

 

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina aktualizované k 17.05.2023 (PDF, 106 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina (PDF, 185 kB)

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina (PDF, 359 kB)

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku (PDF, 681 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina v znení dodatku č.1 (PDF, 1 MB)

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (PDF, 311 kB)

Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov (PDF, 295 kB)

Príručka pre  používateľov k definícii MSP (PDF, 1 MB)

 

ZÁPISNICE

Zápisnica č. 5 z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina zo dňa 7.9.2023 (PDF, 1 MB)

Zápisnica č.4/2023 o hlasovaní per rollam Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina zo dňa 18.8.2023 (PDF, 205 kB)

Zápisnica č.3/2023 o hlasovaní per rollam Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina zo dňa 19.6.2023 (PDF, 207 kB)

Zápisnica č. 2/2023 (PDF, 1 MB)

Zápisnica č. 1/2023 (PDF, 380 kB)


Zápisnica č.2/2022 z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina zo dňa 16.8.2022 (PDF, 334 kB)

Zápisnica č.1/2022 z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina zo dňa 22.6.2022 (PDF, 346 kB)


Zápisnica č.5 -2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 6.10.2021 (PDF, 177 kB)

Zápisnica č.4/2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 29.9.2021 (PDF, 292 kB)

 

Zápisnica č.2/2021 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 18.10.2021 (PDF, 375 kB)

Zápisnica č.1/2021 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 28.6.2021 (PDF, 414 kB)
Zápisnica č.3-2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 29.7.2021 (PDF, 246 kB)

Zápisnica č.2-2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 6.5.2021 (PDF, 251 kB)

Zápisnica č.1-2021 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 26.3.2021 (PDF, 328 kB)Zápisnica č.1-2020 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 20.8.2020 (PDF, 249 kB)Zápisnica č.5/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 28.9.2020 (PDF, 454 kB)

Zápisnica č.4/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 18.9.2020  (PDF, 434 kB)

Zápisnica č.3/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 7.8.2020 (PDF, 433 kB)

Zápisnica č.2/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 29.6.2020 (PDF, 300 kB)

Zápisnica č.1/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27.2.2020 (PDF, 392 kB)

 

Zápisnica č.6/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 30.12.2019 (PDF, 162 kB)

Zápisnica č.5/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 25.11.2019 (PDF, 238 kB)

Zápisnica č.4/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27.9.2019 (PDF, 351 kB)

Zápisnica č.3/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 10.9.2019 (PDF, 163 kB)

Zápisnica č.2/2019 o hlasovaní per rollam Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa1.8.2019 (PDF, 163 kB)

Zápis č.1/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 21.9.2018 (PDF, 3 MB)

 

ARCHÍV

Kontrolný list - už neaktuálny (PDF, 293 kB)

Hodnotiaci hárok - už neaktuálny (PDF, 230 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - už neaktuálna (DOCX, 137 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - už neaktuálne (RTF, 46 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok so spolufinancovaním - už neaktuálne (DOCX, 16 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc - podnikatelia - už neplatí (DOCX, 49 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc - poľnohospodári - už neplatí (DOCX, 47 kB)

Zoznam základných povinných príloh - už neplatí (PDF, 219 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II - platná do 24.7.2022 (PDF, 938 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - už neaktuálna (PDF, 354 kB)

Metodika prípravy návrhu ročných priorít AP NRO (PDF, 228 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 291 kB)

Štatút Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 156 kB)

Štatút Výboru pre rozvoj okresu Snina v zmysle dodatku č.1 (PDF, 318 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - MIRRI SR - už neaktuálna (DOCX, 132 kB)

Schéma min. pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetí poľnohospodárskej prvovýroby platná do 30.6.2021 (PDF, 1 MB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku UPVSRII – už neaktuálna (RTF, 644 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov - už neaktuálny (PDF, 420 kB)

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadosti o poskytnutie RP (PDF, 4 MB)

Informácie k predkladaniu žiadostí o RP na rok 2019 pre okres Snina (PDF, 137 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina (pred prijatím dodatku) (PDF, 1 MB)

Akčný plán rozvoja okresu Snina – výzva pre verejnosť (PDF, 209 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č.1 platná do 31.12.2020 (PDF, 800 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Snina (PDF, 195 kB)