Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2021, piatok
 

Informácie odboru opravných prostriedkov

8.2.2018

Z dôvodu organizačnej zmeny (smernica MVSR 14 z 22.1.2018) na odbore opravných prostriedkov zanikol referát pôdohospodárstva, nahradili ho referáty -   referát lesného hospodárstva a pozemkový referát

9.8.2016

Okresný úrad  Trenčín Odbor opravných prostriedkov oznamuje, že Referát pôdohospodárstva sa presťahoval z Nám. Sv. Anny do hlavnej budovy OÚ, na adresu Hviezdoslavova 3

Referát vnútorných vecí

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Referát starostlivosti o životné protredie

Pozemkový referát

Referát lesného hospodárstva

Referát katastra nehnuteľností

 

Popis činnosti odboru opravných prostriedkov