Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Oznamy, vyhlášky

Verejné vyhlášky

5.12.2019

Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v JPU k. ú. Dulov, lokalita Hrubá Niva (PDF, 172 kB)

6.2.2018

Povolenie JPU Horná Súča – rozhodnutie o odvolaní (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o odvolaní k ustanoveniu znalca JPU H. Súča (PDF, 846 kB)

8.12.2017

Rozhodnutie o odvolaní p. M. Zgančíka v PPU Nováky (PDF, 1 MB)

7.12.2017

Zrušenie rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pozemkového a lesného odboru, č. OU-NM-PLO-2017/008610-53 zo dňa 29.09.2017 – JPU Chvojnica (PDF, 2 MB)

 1.12.2017

Určenie doby núdze (PDF, 3 MB)

8.11.2017

Zrušenie rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkového a lesného odboru, č. OU-PB-PLO-2017/006522-013  Ostrá Hora zo dňa 20. 06. 2017 (PDF, 248 kB)

3.8.2017

Rozhodnutie o povolení obnovy konania_JPÚ Horné Srnie (PDF, 575 kB)

 

Správy

Modely

Rozhodnutia

Oznámenia

26.4.2017

Sčítanie zveri (PDF, 2 MB)

Protokoly

 

 

Kontakty

Mgr. Iveta Čechvalová

Telefón 032/7411 281

Ing. Pavel Kubačka

Telefón 032/7411 365

Ing. Jarmila Petrovičová

Telefón 032/7411 366

JUDr. Milan Kováčik

Telefón 032/7411 368

Ing. Magdaléna Mináriková

Telefón 032/7411 369, 0903403817

Ing. Miloš Blaško

Telefón 032/7411 367