Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Verejné vyhlášky

27.11.2019

Rozhodnutie o odvolaní vo veci povolenia vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 – Trenčianske Mitice“ v rozsahu SO 01 – Rozšírenie verejného vodovodu DN 100, SO 02 – Automatická tlaková stanica“, (PDF, 212 kB)

13.5.2019

Rozhodnutie vo veci preskúmania mimo odvolacieho konania rozhodnutia Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2017/000716-11 SUC (PDF, 10 MB)

2.4.2019

Rozhodnutie o odvolaní - „Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 – Trenčianske Mitice“, SO 01 – Rozšírenie verejného vodovodu DN 100, SO 02 – Automatická tlaková stanica (PDF, 11 MB)

21.3.2019

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní mimo odvolacieho konania rozhodnutia Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2017/000716-11 SUC (PDF, 4 MB)“,

19.3.2019

Odstránenie zmien vodnej stavby "Malá vodná elektráreň Košeca" (PDF, 39 MB)

25.2.2019

Ilava, Klobušice-obytný súbor Čaradová“, rozhodnutie o odvolaní (PDF, 24 MB)

31.5.2018

Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu OU-TN-OOP3-2018/001285-0024 KOM (PDF, 16 MB)

27.4.2018

MVE Košeca - Odstránenie  stavby "Odvodňovacie potrubie" - vyhovenie protestu prokurátora (PDF, 32 MB)

16.2.2018

Protest prokurátora (PDF, 4 MB)